قسمت دوم: معرفی انواع شرط های ترکیبی و بررسی مزایا و معایب آنها

پارس بت » اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی » قسمت دوم: معرفی انواع شرط های ترکیبی و بررسی مزایا و معایب آنها
تعریف شرط ترکیبی

ادامه معرفی انواع مختلف شرط های ترکیبی

شرط های پتنت یا اختراعی: هفت شرط که جایگشت های مختلف را در سه گزینه در بر میگیرد (سه شرط تکی سه شرط دوبل و یک شرط سه گانه).

شرط یانکی: 11 شرط که جایگشت های مختلف را در چهار گزینه در بر میگیرد (شش شرط دوبل، چهار شرط تریپل یا سه‌گانه و یک چهارتایی)

شرط لاکی 15: 15 شرط که جایگشت های مختلف را در چهار گزینه در بر میگیرد (چهار عدد تکی، شش عدد دوبل، چهار عدد تریپل و یک عدد چهارگانه)

شرط لاکی 31: 31 شرط که جایگشت های مختلف را در پنج گزینه در بر میگیرد (پنج تکی، 10 دوبل، 10 سه‌گانه، پنج چهارگانه و یک پنجگانه)

شرط کانادایی: 26 شرط که جایگشت های مختلف را در پنج گزینه در بر میگیرد (10 دوبل، 10 سه‌گانه، پنج چهارگانه و یک پنجگانه)

روش هاینتز: 57 شرط که جایگشت های مختلف را در شش گزینه در بر میگیرد (15 دوبل، 20 سه‌گانه، 15 چهارتایی و یک پنجگانه و یک شش گانه)

سوپر هاینتز: 120 شرط که جایگشت های مختلف را در هفت گزینه در بر میگیرد (21 دوبل، 35 تریپل، 35 چهارتایی و 21 پنجگانه و هفت شش تایی و یک هشتگانه)

جالوت: 247 شرط که جایگشت های مختلف را در هشت گزینه در بر میگیرد (28 دوبل، 56 تریپل، 70 چهارتایی و 28 شش تایی، هشت هفتگانه و یک هشتگانه)

شرط های چندگانه: مزایا و معایب

کاملاً واضح است که از مثالی که قبلاً در مقاله ارائه شد، می بینید که مهمترین عامل کشش شرط بندان وقتی است که مقوله ای در مورد شرط بندی ترکیبی: پتانسیلی برای یک بازدهی بزرگ در یک سرمایه کوچکتر پیش می آید. این موضوع همچنین معایب اصلی را برای شرط بندان برجسته می کند. گزینه های بیشتر خطر را افزایش می دهد و احتمال برنده شدن شرط شما را کاهش می دهد زیرا هر گزینه (انتخاب) باید برنده شود تا شرط به طور کلی برنده شود.

جای تعجب نیست که این شکل از شرط بندی یک گزینه محبوب برای بیشتر شرط بندانی که تفریحی شرط میبندند است، با درک اندکی که از پیامدهای هر شرط دارند. کسانی که در مورد شرط خود جدی ترند، تمایل دارند که در مورد این نوع شرط بندی هشدار دهند زیرا احتمال بیشتری دارد که تصادفی بودن یا شانس بر نتیجه شرط تأثیر بگذارد، زیرا موفقیت آن به نتیجه بیش از یک رویداد بستگی دارد.

علیرغم اینکه دلیل خوبی برای جلوگیری از شرط بندی ترکیبی وجود دارد، اما اگر هدف نهایی شما کسب سود مداوم است باید یک دلیل نیز مطرح شود که چرا شرط ترکیبی ممکن است به خوبی مورد توجه شرط بندان تیزبین قرار گیرد.

مکانیکِ در پس یک شرط ترکیبی این است که عمل ضرب را انجام میدهد و هنگامی که شما به عنوان شرط بند یک برتری مشروع دارید، این نیز می تواند ضرب شود. این بدان معنی است که شرط بندی ترکیبی می تواند فرصتی را برای شرط بندان فراهم کند تا برتری خود را زیاد کنند.

ما می توانیم از یک مثال برای کمک به محاسبه میزان سود یک شرط بند در صورت داشتن برتری با استفاده از دو شرط تکی و یک شرط ترکیبی با همان گزینه ها استفاده کنیم.

برای ساده کردن همه چیز، فرض کنید این سایت شرط بندی هر دوی هوستون تکزانس (-3) و گرین بای پاکرز (-5.5) را با ضریب 2.10 در بازار هندیکپ NFL داراست. این نشان می دهد حدود 47٪ شانس پوشش هندیکپ در شرط بندی فوتبال وجود دارد، اما با محاسبه شما آنها یک شانس 50% دارند.

این همان شرط های مختلف شما است که با یک شرط 100 یورویی در هر انتخاب به نظر می رسد (کل مبلغ شرط 200 یورو):

تکزانس (-3)پاکرز (-5.5)بازدهیسود
بردبرد€ 420+€ 220
بردباخت€ 210+€ 10
باختبرد€ 210+€ 10
باختباخت€ 0-€ 200

سود مورد انتظار در این مثال به شرح زیر است:

10 = 25%or 0.25 x (220+10+10-200)

ROI = 10/200 = 5%

اکنون ما می توانیم از همین مثال استفاده کنیم اما سود مورد انتظار را با یک شرط 200 یورویی در شرط های ترکیبی محاسبه کنیم (کل مبلغ شرط 200 یورو).

تکزانس (-3)پاکرز (-5.5)بازدهیسود
بردبرد€ 882+€ 682
بردباخت€ 0-€200
باختبرد€ 0-€200
باختباخت€ 0-€ 200

20.5 = 25%or 0.25 x (682-200-200-200)

ROI = 20.5/200 = 10.25%

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین نوشته ها

مقالات پیشنهادی