اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

معنی آپشن کمتر از 2.5 گل چیست؟
اخبار

معنی آپشن کمتر از 2.5 گل چیست؟

Under 2.5 Goals یک شرط محبوب فوتبال است که به معنای واقعی کلمه به این معنی است که شما شرط می بندید که کمتر از

شرط باطل یعنی چه؟
اخبار

شرط باطل شده یعنی چه؟

شرط های باطل چیزی است که در ورزش هایی مانند اسب دوانی بسیار اتفاق می افتد شرط باطل به این معنی است که شرط شما