اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

سایت Pixel.bet
لیست سایت شرط بندی فارسی معتبر در سال 2022

سایت پیکسل بت : بررسی سایت شرط بندی Pixel.bet

پیکسل بت که یکی از جدیدترین شرکت های شرط بندی در بریتانیا است، دارای بازارهای شرط بندی متعدد برای ورزش های الکترونیکی است. به همین

سایت Caliente
لیست سایت شرط بندی فارسی معتبر در سال 2022

سایت کالینته : بررسی سایت شرط بندی Caliente

کالینته یک برند شرط بندی ملی مکزیکی است که از سال 1916 خدمات شرط بندی ورزشی بصورت آفلاین (مانند وان ایکس بت در دفاتر شرط بندی)