اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

دست داغ
آموزشی

اثر دست داغ در شرط بندی ورزشی

اصطلاح “دست داغ” از بسکتبال نشأت گرفته است، جایی که احتمال می رود بازیکن در یک ضربه آزاد ضربه بزند، که بیشتر ضربه قبلی باشد.