اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

راز موفقیت در شرط بندی
آموزشی

باختن: راز موفقیت در شرط بندی؟

– آیا باختن راز موفقیت در شرط بندی است؟– تحلیل نقاط ضعف مدل قماربازان اغلب روی ایده موفقیت در شرط بندی تمرکز می کنند. مردم

دست داغ
آموزشی

اثر دست داغ در شرط بندی ورزشی

اصطلاح “دست داغ” از بسکتبال نشأت گرفته است، جایی که احتمال می رود بازیکن در یک ضربه آزاد ضربه بزند، که بیشتر ضربه قبلی باشد.