اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

قیمت گذاری پیش بینی مسابقات فوتبال
آموزش شرط بندی

قیمت گذاری یک مسابقه فوتبال

– چرا یک مسابقه فوتبال را خودتان قیمت گذاری میکنید؟– نمونه ای از نحوه قیمت گذاری یک مسابقه فوتبال– وقتی شروع به برنده شدن می

معرفی سایت شرط بندی تاک تیک TakTik
لیست سایت شرط بندی فارسی معتبر در سال 2022

سایت تاک تیک (TakTik) بررسی اعتبار و امکانات

در اواخر سال 2018، سایت تاک تیک به جدیدترین سرگرمی شرط بندی آنلاین تبدیل شد که توانست وارد بازار نسبتا رقابتی و آزاد ایران شود.

خطر ورشکستگی و احتمال ورشکستگی
آموزش شرط بندی

تاثیر احتمال ورشکستگی در شرط بندی ها

احتمال ورشکستگی احتمال اینکه یک شرط بند در طی یک سری از شرط بندی ها ورشکست شود چقدر است؟ [احتمال ورشکستگی] این به تعداد متغیرها