اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

شرط بندی در ورزش های الکترونیک و یا esports
اخبار

آشنایی بیشتر با شرط بندی در esport

eSports یک پدیده جهانی است و مطمئناً محبوبیت آنها طی چند سال آینده به رشد تصاعدی ادامه خواهد داد افزایش محبوبیت ورزش های الکترونیکی همچنین

شرط بندی انتخابات
اخبار

شرط بندی در انتخابات چیست؟

آیا می توانید روی انتخابات شرط بندی کنید ، سوالی که معمولاً از ما پرسیده می شود و پاسخ این است – بله! بسیاری از سازندگان

اخبار

آموزش شرط بندی در شطرنج

آیا می توانید روی شطرنج شرط بگذارید سوالی است که از ما گاهی سوال می شود و جواب این است – بله! اینکه شما بخواهید یا

شرط بندی و پیش بینی وقت اضافه
اخبار

آموزش شرط بندی در وقت اضافی

معمولاً از ما سوال می شود ، آیا شرط ها در وقت اضافی حساب می شوند اما پاسخ بله یا خیر قطعی نیست ، زیرا این