اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

سایت فوتبالیستا
لیست سایت شرط بندی فارسی معتبر در سال 2022

سایت فوتبالیستا (Footballista) بررسی اعتبار و امکانات

سایت فوتبالیستا (به لاتین Footballista) یک سایت پیش بینی فوتبال فارسی زبان است که هنوز یک سال کامل نگذشته است و در حال حاضر مشکلات پرداخت بسیاری دارد. همانند