اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

سایت شرط بندی میلاد حاتمی
لیست تمام سایت های شرط بندی در سال 2023

سایت میلاد حاتمی | بررسی سایت شرط بندی میلاد حاتمی

میلاد حاتمی از گردانندگان دو سایت شرط بندی ولف بت و زبل بت میباشد که با همسرش سحر این سایت ها را مدیریت میکنند؛ کاربران این سایت اغلب بخاطر بازی انفجار آن که توسط تبلیغات در صفحه اینستاگرامش مشهور شده است، به سایت شرط بندی میلاد حاتمی مراجعه میکنند.